Voorstellen

Wij, Hester, Lia en Marijke, ouders van jong volwassen mooie mensen met een beperking, hebben Stichting MooiMens HW opgericht om een fijn thuis te realiseren voor onze kinderen. Zij verdienen, net als alle mooie mensen, een eigen plek waar zij vooral zichzelf kunnen zijn en waar zij zich veilig voelen.

Zelf de eigen regie over je leven behouden en actief deelnemen aan de maatschappij zijn heel belangrijke aspecten voor ieder mens. Zo ook voor onze kinderen. Zij behoren inspraak te kunnen blijven houden over hoe zij willen leven. Met een wooninitiatief zijn deze mogelijkheden realiseerbaar. Als Stichting kunnen we voor deze mooie mensen een geschikte woonvorm met daarbij passende professionele zorg realiseren.