VISIE:

De intentie van ons als ouders van deze groep mooie mensen is een woonvorm realiseren die nagenoeg overeenkomt met de thuis-/ gezinssituatie waarin zij zowel individueel als met elkaar kunnen samenleven en waarbij zij deel uitmaken van een sociaal netwerk in de maatschappij.

Geborgenheid, verbondenheid, saamhorigheid en (sociale)veiligheid zijn van essentiële waarde in onze samenleving waar je steeds meer verharding en individualisering waarneemt.

Stichting MooiMens wil mensen met een (licht)verstandelijke beperking de eigen regie over hun leven laten behouden, een fijne plek bieden om te wonen en de (sociale)integratie in en participatie aan de maatschappij bevorderen/ handhaven. Integratie en participatie voorkomen eenzaamheid en zijn essentiële voorwaarden voor een goede mentale en fysieke gezondheid van ieder mooi mens.