Vrijdagavond 24 Maart mochten we een mooie cheque in ontvangst nemen van kringloopwinkel de Kringloods in 's Gravendeel.

Super bedankt namens onze stichting MooiMens HW!!

Maandagavond 27 maart j.l. was onze eerste info-ouderavond een feit. Met een uitgebreide informatieve presentatie van Zorgaanbieder ASVZ en onze stichting zijn alle ouders/vertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de stand van zaken m.b.t de realisatie van ons ouderinitiatief. Alle betrokken ouders/ vertegenwoordigers waren aanwezig en het was gezellig om met elkaar van gedachten te wisselen!

               GOLF OPEN

           1 september 2023

‘10e GOLFBENEFIET ROTARYCLUBS Hoeksche Waard / Binnenmaas / Zwijndrecht GOLF OPEN’ 

Rotary steunt vele goede doelen en dit jaar hebben we er voor gekozen om de opbrengst
van ons Golfbenefiet onder te brengen bij Stichting  MooiMens HW.

Het Golfbenefiet wordt georganiseerd door drie Rotaryclubs maar iedereen mag dus deelnemen.
Er wordt een veilig gehouden met hele mooie kavels! De opbrengst hiervan komt ten goede van Stichting MooiMens!!